İyi Akşamlar

22 Eylül 2020, Salı

 

Hizmetlerimiz  

   Test Bilgileri
   Test Danışma Bilgi Formu
   Check up Programı
 

 
1 2 A B C Ç C
Ç C D E F G H
I K L M N O P
R S T U V W İ
Ü Z
   

 
  Yeni Sayfa 1
   Test Bilgileri
 
Yeni Sayfa 1


A harfi ile başlayan testlerimiz
 
 Adenovirüs Antijeni 
 Adenozin Deaminaz (ADA) 
 Adrenalin (Epinefrin) - 24 saatlık idrar 
 Adrenalin (Epinefrin) - plazma 
 Adrenalin (Epinefrin) - spot idrar 
 Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) 
 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) 
 Aktive Protein C (APC) Rezistansı (APC-R) 
 Alanin Aminotransferaz (ALT) / SGPT 
 Albumin (BOS) 
 Albumin (serum) 
 Aldosteron (idrar) 
 Aldosteron (serum) 
 Alfa-Fetoprotein (AFP) 
 Alfa-Fetoprotein (AFP) - MOM (serum) 
 Alkalen Fosfataz (ALP) 
 Alüminyum (serum) 
 Amilaz (Alfa-Amilaz) (24 saatlik idrar) 
 Amilaz (Alfa-Amilaz) (serum) 
 Amonyak 
 Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA) 
 Anti-Endomisyum IgG Antikoru 
 Anti-Glutamat Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD) 
 Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) IgM 
 Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) Total 
 Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) IgM 
 Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) Total 
 Anti-Hepatit B Virüsü Yüzey Antikoru (Anti-HBs) 
 Anti-Hepatit B Virüsü Zarf Antikoru (Anti-HBe) Total 
 Anti-Hepatit D Virüsü Antikoru (Anti-HDV) 
 Anti-Kardiyolipin (ACA) IgG Antikoru 
 Anti-Kardiyolipin (ACA) IgM Antikoru 
 Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) 
 Anti-Purkinje Hücre Antikoru (Anti-Yo) (BOS) 
 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA Antikoru (ASCA IgA) 
 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG Antikoru (ASCA IgG) 
 Anti-Streptolizin O (ASO) 
 Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg) 
 Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru 
 Anti-Transglutaminaz IgG Antikoru 
 Anti-Trombosit Antikoru, bağlı 
 Anti-İnsülin Antikoru (AIA) 
 Antidiüretik Hormon - ADH (Vazopressin) 
 Antinükleer Antikor (ANA) 
 Asit Fosfataz (ACP) 
 Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT)  

 

 

Ana Sayfa | Online Hizmetler Hizmetlerimiz | İletişim

Site Creation By
RSM Dizayn

RSM Dizayn
 

EKOL LABORATUARI